lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Nyheter

2016-12-14

Henrik Madsen utsedd till hedersdoktor vid LTH

Henrik Madsen, professor vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU, är en världsledande forskare inom matematisk statistik, tidsserieanalys och dynamiska system. Henrik har varit en gärna sedd

[...]

2016-12-14

Spikning och disputation för Johan Fredriksson

Johan Fredriksson har både spikat och lagt fram sin avhandling ”Robust Rotation and Translation Estimation in Structure

[...]

2016-12-02

Behnaz Pirzamanbein has publicly posted her thesis

Behnaz Pirzamanbein has publicly posted her thesis "Reconstruction of past European land cover based on fossil pollen

[...]

2016-11-22

5,8 miljoner från Vetenskapsrådet till Tatyana Turova och Erik Wahlén

Tatyana Turova och Erik Wahlén har tilldelats medel från Vetenskapsrådets utlysning för projektbidrag inom

[...]