lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Kalendarium

Seminarium

Master thesis presentation, Viktoria Xing

Tid: 2020-04-04 10:15 till: 11:30

Anställningar

 

Universitetsadjunkt i matematik, LTH, Matematikcentrum, Matematik LTH. Sista dag för ansökan: 2020-03-27

Universitetsadjunkt i matematik med inriktning mot matematikdidaktik, Naturvetenskapliga fakulteten, Matematikcentrum, Matematik NF. Sista dag för ansökan: 2020-04-02

Forskare i matematik, Naturvetenskapliga fakulteten Matematikcentrum, Matematik NF. Sista dag för ansökan: 2020-04-27

Postdoktor i matematik, Naturvetenskapliga fakulteten Matematikcentrum, Matematik NF. Sista dag för ansökan: 2020-04-27

Bli övningsassistent Matematik LTH

Bli övningsassistent Matematisk statistik