Hoppa till huvudinnehåll

Valfria kurser i andra ämnen

Kandidatprogrammet i matematik innehåller ett block valfria kurser omfattande 60 högskolepoäng. Syftet med valbara kurser är att erbjuda studenterna möjlighet att både fördjupa och bredda sin kunskap enligt sina egna intressen.

Minst 30 högskolepoäng måste bestå av kurser utanför de matematiska ämnesdisciplinerna. Man kan välja att läsa mer än 30 högskolepoäng i ett annat ämne än matematik inom det valfria kursblocket, men det finns också möjlighet att fördjupa sin kunskap inom ett matematiskt ämnesområde som stöder ens val av inriktning för examensarbetet.

Som student på naturvetenskapligt kandidatprogram har man tillgång till samtliga kurser som ges vid naturvetenskaplig fakultet så länge man uppfyller de kursspecifika förkunskapskraven.

De flesta studenter väljer att kombinera sina studier inom programmet med kurser i fysik, datavetenskap eller ekonomi.


Studenter som är intresserade av fysik rekommenderas läsa den första terminens kurser vid Fysiska institutionen, Lunds universitet

Kurserna ges på svenska varje hösttermin och på engelska varje vårtermin.

Andra rekommenderade kurser som kräver 60/75 hp i matematik inklusive MATB23/MATB24 är:

En lista över alla kurser på grundnivå i fysik, meteorologi, astronomi och astrofysik vid Fysiska institutionen och Institutionen för astronomi och teoretisk fysik finns på denna länk.


Kurserna nedan ges av Institutionen för datavetenskap, Lunds tekninska högskola, och är tillgängliga för studenter registrerade på kandidatprogrammet i matematik som har slutfört kursen NUMA01, Beräkningsprogrammering med Python.

Vissa av dessa kurser kräver ytterligare förkunskaper utöver NUMA01. Det finns några alternativa kurspaket (kallade "paket" i tabellen nedan) som garanterar att förkunskapskraven är uppfyllda.

Alternativ 1: EDAA01 Programmeringsteknik, fördjupningskurs 7,5 hp
Alternativ 2: NUMA11/NUMB11 Numerisk linjär algebra, 7,5  hp
Alternativ 3: NUMA41 Numerisk analys, grundkurs, 7,5 hp
Alternativ 4: Projekt (1,5 hp) i MATB21 Flevariabelanalys 1, Projekt (1,5 hp) i MATB22 Lineär Algebra 2 och EDAA25 C-Programering.

Följande kurser är tillgängliga:

KursPoängPeriodFörkunskapskrav
EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs7,5Hösttermin, kvartsfartNUMA01
EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs7,5Vårtermin, första halvanNUMA01

EDAA01 är lämplig för förstaårsstudenter, men programmeringsspråket är Java. Studenter utan förkunskaper om Java kan få hjälp, men måste vara beredda att arbeta lite mer.

Följande kurser rekommenderas för andraårsstudenter:

KursPoängPeriodFörkunskapskrav
EDAG01 Effektiv C 7,5Hösttermin, andra halvanEDAA01
EDAF05 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet5Vårtermin, andra halvanPaket

Följande kurser rekommenderas för tredjeårsstudenter:

KursPoängPeriodFörkunskapskrav
EDAN26 Multicore programmering7,5Hösttermin, första halvanPaket
EDAN75 Optimerande kompilatorer7,5Vårtermin, första halvan, udda årEDAF05
EDAG01 Effektiv C 7,5Hösttermin, andra halvanEDAA01
EDAF50 C++ Programmering7,5Vårtermin, första halvanPaket
EDAP01 Artificiell intelligens7,5Vårtermin, första halvanPaket
EDAN40 Funktionsprogrammering7,5Vårtermin, andra halvanPaket

Studenter intresserade av ekonomi rekommenderas kursen NEKA12 Nationalekonomi: grundkurs, 30 hp, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Kursen ges vanligen på svenska och består av följande delkurser:

  •      Mikroekonomisk teori, 11 hp
  •      Makroekonomisk teori, 9 hp
  •      Finansiell ekonomi, 5 hp
  •      Internationell ekonomi, 5 hp

Geologiska institutionen rekommenderar kursen:

  • GEOA02 Planeten jorden - en introduktion, 15 hp. Kursen ges på svenska under den första halvan av varje hösttermin. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Fysik 1a (eller 1b1+1b2), Matematik 4, Kemi 1 och Biologi 1 eller Fy A, Ma D, Ke A och Bi A

Institutionen för natorgeografi och ekosystemvetenskap rekommenderar kursen:

  • NGEA01 Physical Geography: An Introduction to the Global Environment, 15 hp. Kursen ges på engelska under den första halvan av varje hösttermin. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Fysik 1a (eller 1b1+1b2), Matematik 4, Kemi 1 och Biologi 1 eller Fy A, Ma D, Ke A och Bi A, alternativt 30 hp i något naturvetenskapligt ämne.