lu.se

Nyheter

Petter K Holm, Erik Lindström. Foto.

2021-04-07

Artificiell intelligens fördelar tillgångar

Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Programmet gör det bland annat möjligt för yngre

[...]

2021-03-29

Välkänd matematikprofessor ny gästforskare i Lund

James Wright har utsetts till gästprofessor vid Lunds universitet. Tack vare ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs

[...]

2021-03-12

Magnus Goffeng får Wallenbergpriset i matematik 2021

Magnus Goffeng, Matematikcentrum, Lunds universitet tilldelas årets Wallenbergpris för hans viktiga bidrag inom

[...]

2020-12-10

Erik Wahlén får Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag 2020

Erik Wahlén, universitetslektor och forskare vid Matematikcentrum, tilldelas bidraget för sitt projekt: Från

[...]