Hoppa till huvudinnehåll

Internationella möjligheter

Som student vid naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik har du goda möjligheter att skaffa dig internationella erfarenheter under studietiden. Du kan till exempel studera en eller två terminer vid ett utländskt universitet, göra praktik utomlands eller skapa internationella kontakter och nätverk på hemmaplan i Lund. Du kan ha stor nytta av dina internationella erfarenheter, inte bara i ditt framtida yrkesliv utan också i din personliga utveckling.

Utbytesstudier

Läs en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet. Kurserna du läser utomlands kan räknas in i din svenska examen. Du är berättigad till CSN-medel under studietiden, betalar inga terminsavgifter och du är försäkrad under hela studietiden. Du kan även söka stipendium för Erasmus-utbyte och vissa andra utbyten. Stipendiet fungerar som ett komplement till ditt studiemedel och kan täcka eventuella extra kostnader.

Du kan läsa kurser och specialutbildningar som inte finns vid Lunds universitet. På så sätt kan du sätta ihop en unik utbildningsprofil som passar just dig. Samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Genom utbytesstudier får du möjlighet att förbättra dina språkkunskaper, skaffa internationella erfarenheter och meriter för framtiden, att uppleva och lära känna en ny kultur.

Planera och ansök om utbytesstudier

Engagera dig på hemmaplan

Du kan skaffa dig internationella erfarenheter och meriter även på plats i Lund. Du kan till exempel bli fadder till nya internationella studenter eller engagera dig i språkcaféer.

Erasmus koordinatorer

Matematik 

Anitha Thillaisundaram

anitha.thillaisundaram@math.lu.se

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnusw@maths.lth.se
tel. +46 (0)46-222 86 25

Numerisk analys

Philipp Birken

philipp.birken@na.lu.se
tel: +46 (0)46-222 31 65

Internationell koordinator NF

Marie Brink

Internationaliseringsansvarig

marie.brink@science.lu.se
tel. +46-(0)46-222 30 01

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-10-08