Hoppa till huvudinnehåll

Kurslitteratur

Matematiska biblioteket är främst ett forskningsbibliotek och har inte regelrätta kursböcker med kort lånetid. Vi har dock en del böcker som används på kurser som kan lånas av både lärare och studenter. Då dessa böcker ofta är utlånade har vi som målsättning att även ha ett exemplar som alltid ska vara i biblioteket. Dessa referensexemplar står i hyllan KURSREF.

Se vilka böcker som står på KURSREF-hyllan genom följande sökning i Libris (den nationella bibliotekskatalogen). Du kan där även klicka dig fram till att se om det finns tillgängliga utlåningsexemplar av boken. 

KURSREF

Studenter på LTH kan dessutom hitta referensexemplar och utlåningsexemplar av kursböcker på Studiecentrums bibliotek. Se deras förteckning över böcker som är eller har varit kurslitteratur på Matematikcentrum genom följande sökning:

Kursböcker på LTH Studiecentrums bibliotek

Studenter som läser Analys kan i denna guide få tips om litteratur som kan förklara eller fördjupa det som skrivs i den ordinarie litteraturen:

Analys: Ämnesguide

LTH Studiecentrums bibliotek

För LTHs studenter finns biblioteket på LTH Studiecentrum. De har ett antal referensexemplar av kurslitteratur och köper in e-böcker för kurser som ges av LTH.

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2020-10-20