Hoppa till huvudinnehåll

Tillgodoräknande

Inom utbildning på avancerad nivå

Som student vid naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik, Matematik NF, har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning, inklusive utbytesstudier.

Kriterier

För att din ansökan ska prövas behöver du vara antagen till och bedriva studier vid Matematik NF.

Regler som styr tillgodoräknande hittar du i Högskoleförordningen kapitel 6, paragraf 6–8.

För utbytesstudier gäller särskilda rutiner avseende handlingar/meriter. Ta alltid reda på i förväg vad som gäller för tillgodoräknande av kurser från det universitet du ska läsa vid. Kontrollera före utresa hur många högskolepoäng vid Lunds universitet som kursen/kurserna du ska läsa utomlands motsvarar.

Ansökan

Din ansökan består av en blankett samt handlingar/meriter. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Handläggningstiden kan vara upp till åtta veckor.

Blankett

Du ansöker om tillgodoräknande via en särskild blankett som tillhandahålls av studierektor eller studievägledare på institutionen, se kontaktpersonerna i högerspalten. Vi rekommenderar att blanketten fylls i samråd med kontaktpersonen, som också är den som ska ta emot din ansökan när den är klar.

Handlingar/meriter

Du måste bifoga styrkta handlingar/meriter i din ansökan.

  • För avslutad kurs: kursbevis (exempelvis Ladok-utdrag eller Transcript of records) och kursplan, inklusive litteraturlista
  • För oavslutad kurs: studieintyg och kursplan, inklusive litteraturlista

För tillgodoräknande av utbytesstudier gäller särskilda rutiner för handlingar/meriter.

Beslut

Om du beviljas ett tillgodoräknande så kommer det att föras in i Ladok.

Om din ansökan intebeviljas så kan du enligt Högskoleförordningen kapitel 12, paragraf 2 överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan. Ditt överklagande ska dock skickas till Lunds universitet och inom tre veckor från den dagen du fick beslutet.

I din överklagan behöver du uppge:

  • Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer
  • Vilka ändringar du begär i beslutet samt vilka omständigheter som stödjer din begäran

Skicka överklagandet till:

Överklagandenämnden för högskolan
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Behandling av dina personuppgifter

Handlingar för tillgodoräknande diarieförs. I handläggning kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Studierektor

Anna-Maria Persson

Anna-Maria.Persson@math.lu.se

tel. 046-222 85 39

rum 420

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-10-08