Hoppa till huvudinnehåll

Alumni

Biblioteksresurser för alumni

När du upphör att vara student eller anställd vid Lunds universitet kan det vara bra att känna till att Matematiska biblioteket även är öppet för allmänheten. Du är alltså välkommen att komma till vårt bibliotek eller att höra av dig med frågor, trots att du inte längre har någon formell anknytning hit. Här är lite information om vad som är annorlunda för dem som vill utnyttja biblioteksservicen efter att de lämnat universitet.

Utlån av böcker

Du kan fortfarande låna tryckta böcker vid biblioteken vid Lunds universitet. Det finns ett särskilt lånekort som vänder sig till externa användare, då det inte längre går att låna på sitt passerkort. Ett sådant lånekort kan bibliotekspersonalen hjälpa dig att ordna. Fjärrlån, det vill säga att låna in böcker från andra bibliotek, är dock en service som inte längre gäller, när du inte är student eller anställd vid universitetet. För att göra fjärrlån är tanken istället att du ska vända dig till ditt lokala stadsbibliotek. Ibland tas en avgift ut för sådana fjärrlån. Har du en anknytning till ett nytt lärosäte, så får biblioteket där hjälpa dig med fjärrlån. Det är inte ovanligt att andra lärosätens bibliotek lånar in böcker från vårt bibliotek, på grund av det stora utbudet av matematisk litteratur vid Lunds universitet.

Att komma åt e-resurser

Det är svårare att komma åt e-böcker än tryckta böcker, som alumni vid Lunds universitet, då du inte längre har någon inloggning, som gör att du kommer åt dem hemifrån. När du besöker ett av våra bibliotek, ska det dock gå att ordna en gästinloggning så att du kan sitta på någon av bibliotekets datorer och komma åt e-resurserna. Det förutsätter bara att du har ett lånekort.

Tänk också på att det finns mycket vetenskaplig information på nätet som är öppet tillgänglig genom att den är open access. Det finns också delar i till exempel SpringerLink som är fritt tillgänglig, då författaren avtalat om att det ska bli open access. Det finns också förlag som släpper artiklarna i sina tidskrifter fria efter en viss tid. I arkiv som arXiv och LUCRIS går det också att hitta en hel del vetenskapliga artiklar.

Referenshanteringssystem

Referenshanteringsprogrammen EndNote och RefWorks är sådana som Lunds universitet betalar för, så det kan innebära begränsningar i hur mycket du kan använda dem när du lämnat universitetet. Detta kan vara en anledning att utnyttja fria referenshanteringsprogram som BibTeX och Zotero.

Slutligen

Det går alltid bra att höra av sig och fråga efter en bibliotekstjänst, även när ni formellt inte tillhör universitetet.

Tilläggas kan att de forskare som erhållit emeritusstatus har andra villkor när det gäller tillgång till biblioteksresurser och kan till exempel komma åt e-resurser hemifrån.

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2020-10-13