Hoppa till huvudinnehåll

Kursfordringar för masterexamen i numerisk analys

Kursfordringar från och med höstterminen 2020, uppdaterade 2022

För att erhålla masterexamen i matematik med fördjupning i numerisk analys gäller följande kursfordringar från och med höstterminen 2020:

Obligatoriska kurser 15 hp

Alternativobligatoriska kurser 30 hp

Valfria kurser 45 hp

De valfria kurserna omfattar 45 hp varav minst 15 hp ska vara ytterligare kurser inom matematik, numerisk analys och matematisk statistik. Högst 30 hp får vara kurser på grundnivå. Institutionen har ett brett utbud av kurser i matematisk statistik och det finns även ett stort utbud av relevanta kurser i tillämpad matematik som ges av tekniska fakultetens avdelning för matematik. Även kurser i matematik och numerisk analys på fördjupad grundnivå som man inte har läst på kandidatnivå kan ingå i detta block. Exempelvis är kurserna Beräkningsprogrammering med Python (NUMA01, 7,5 hp) och Numerisk lineär algebra (NUMB11, 7,5 hp) tillgängliga.

Examensarbete 30 hp

Äldre kursfordringar

För studenter antagna till programmet före höstterminen 2020 gäller följande kursfordringar:

 

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-04-06