Hoppa till huvudinnehåll

Kurser i matematiska ämnen vid naturvetenskapliga fakulteten

Observera att kurser på grund- och fördjupad grundnivå som inte har inkluderats i en kandidatexamen kan ingå i en masterexamen i en omfattning av högst 30 hp.


Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

MATB24Lineär analys, 7,5 hpVT1, HT1, halvfart
MATB25Diskret matematik, 7,5 hpVT1, HT2, halvfart
MATB33Introduktion till högre analys, 7,5 hpVT2, halvfart
MATC12Ordinära differentialekvationer 1, 7,5 hpHT2, halvfart
MATC20Bildanalys, 7,5 hpHT1, halvfart
MATC25Variationskalkyl, 7,5 hpVT, kvartsfart
MATC31Algebraiska strukturer, 7,5 hpVT, kvartsfart
MATC61Optimering, 7,5 hpHT2, halvfart
MATC70Matristeori, 7,5 hpHT, kvartsfart

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

MATM12Analytiska funktioner, 15 hpHT,  50%
MATM20Matematisk modellering, 7,5 hpVT2, 50%
MATM30Sannolikhetsteorins matematiska grunder, 7,5 hpHT2, 50%
MATM33Differentialgeometri, 7,5 hpHT1, 50%
MATM35Talteori, 7,5 hpHT2, 50%
MATM36Topologi, 7,5 hpVT1, 50%
MATM37Ordinära differentialekvationer 2, 7,5 hp

VT1, 50%

MATM39Integrationsteori, 7,5 hpVT1, 50%
MATM41Galoisteori, 7,5 hpHT1, 50%
MATM43Fördjupningskurs till differentialgeometri, 7,5 hpVT, 25%
MATM44Introduktion till algebraisk topologi, 7,5 hpVT, 25%
MATM45Analytisk talteori, 7,5 hpHT2, 50%, ej HT 2024
MATM46Representationsteori, 7,5 hpHT2, 50%, jämna år
MATM48Fourieranalys, 7,5 hpVT2, 50%
MATP31Distributionsteori, 7,5 hpVT, 25%, udda år
MATP32Harmonisk analys, 7,5 hpHT1, 50%, jämna år
MATP33Grupp och ringteori, 7,5 hpHT1, 50%
MATP35Lineär funktionalanalys, 7,5 hpHT, 25%
MATP36Partiella differentialekvationer, 7,5 hp

VT2, 50%, jämna år

MATP39Fördjupningskurs till integrationsteori, 7,5 hpVT2, 50%
MATP43Representationsteori för koger och algebror, 7,5 hpHT2, 50%, udda år
MATP45Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys, 7,5 hpHT, 50%

Matematisk statistik


Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

MASC01 Sannolikhetsteori, 7,5 hpVT1, halvfart
MASC02Statistisk inferensteori, 7,5 hpHT2, halvfart

MASC05

Försöksplanering, 7,5 hp 

VT2, halvfart

MASC13Markovprocesser, 7,5 hpHT1, halvfart
MASC14 Stationära stokastiska processer, 7,5 hpHT1, halvfart

Länkarna i tabellen öppnar respektive kursplan.

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

MASM11Monte Carlo-baserade statistiska metoder,  7,5 hpVT1, halvfart
MASM12Olinjära tidsserier, 7,5 hpHT, kvartsfart, udda år
MASM15 Statistisk modellering av extremvärden, 7,5 hpVT2, halvfart
MASM17 Tidsserieanalys, 7,5 hpHT2, halvfart
MASM18Finansiell statistik, 7,5 hpHT2, halvfart
MASM22  Linjär och logistisk regression, 7,5 hpVT2, halvfart
MASM24 Prissättning av derivattillgångar, 7,5 hpHT1, halvfart
MASM25 Spatial statistik med bildanalys, 7,5 hp HT2, halvfart
MASM26 Stationär och icke stationär spektralanalys, 7,5 hp VT1, halvfart jämna år
MASM27Icke-parameterisk inferens, 7,5 hp VT1, halvfart udda år
MASM33  Kvantitativ riskanalys med copulas, 7,5 hp HT1, halvfart udda år

 

Numerisk analys och beräkningsvetenskap


Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

NUMA41Numerisk analys, grundkurs, 7,5 hpHT2, halvfart
NUMB11Numerisk lineär algebra, 7,5 hpHT1, halvfart

Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.

Kurskod

Kursnamn, poäng

Termin, period, studietakt

NUMN21Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy, 7,5 hpHT1, halvfart
NUMN26Simuleringsverktyg, 7,5 hpVT1, halvfart
NUMN27 Numerisk analys: Seminariekurs, 7,5 hp VT1, halvfart
NUMN28Numeriska simuleringar av flödesproblem, 7,5 hp VT2, halvfart
NUMN32Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 hp HT2, halvfart
NUMN33Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp VT1, halvfart
BERN01Modellering i beräkningsvetenskap, 7,5 hp HT1, halvfart
BERN07Osäkerhetskvantifiering och datadriven modellering, 7,5 hp VT2, halvfart