Hoppa till huvudinnehåll

Matematik NF

Höstterminen 2022

Kursutvärderingen öppnas i ny flik.

MATA21 Envariabelanalys

MATA22 Lineär algebra 1

MATA23 Algebrans grunder

MATB21 Flervariabelanalys 1

MATB22 Lineär algebra 2

MATB23 Flervariabelanalys 2

MATB24 Lineär analys

MATB25 Diskret matematik

MATC12 Ordinära differentialekvationer I

MATC20 Bildanalys (gemensamt med LTH)

MATC61 Optimering (gemensamt med LTH)

MATC70 Matristeori (gemensamt med LTH)

MATK11 Matematik, examensarbete för kandidatexamen

MATM03 Matematik, examensarbete för masterexamen

MATM12 Analytiska funktioner

MATM30 Sannolikhetsteorins matematiska grunder

MATM33 Differentialgeometri

MATM35 Talteori

MATM41 Galoisteori

MATP32 Harmonisk analys

MATP35 Lineär funktionalanalys

MATP45 Fördjupningskurs i lineär funktionalanalys

NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python

NUMA41 Numerisk analys, grundkurs

NUMB11 Numerisk analys: Numerisk Lineär algebra (gemensamt med LTH)

NUMN21 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Pyhton/SciPy

NUMN32 Numeriska metoder för differentialekvationer
Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-04-25