Hoppa till huvudinnehåll

E-resurser

LUBsearch

LUBsearch är ett söksystem för Lunds Universitets Biblioteks gemensamma elektroniska samlingar. I databasen kan man söka efter tidskriftsartiklar, många av dem är tillgängliga direkt i fulltext, men också e-böcker, databaser och tidskriftstitlar. Bibliotekens tryckta material går även att söka fram här.

ePublications

Här kan man söka på titelnivå efter e-böcker och e-tidskrifter i Lunds Universitets Biblioteks gemensamma elektroniska samlingar.

Databaser A-Z

Lunds universitets bibliotek prenumererar på ett stort antal databaser inom olika ämnen, där man kan söka litteratur och information. Alla databaser finns listade i Databaser A-Z.

Matematiska databaser

MathEduc

En referensdatabas over litteratur om forskning, teori och praktik om matematikundervisning. Icke-lincensierat material.

MathSciNet

En bibliografisk och recensionsdatabas över matematiska publikationer sedan början på 1800-talet. Är en fortsättning på den tryckta publikationen Mathematical reviews. Licensierat material.

Zentralblatt

En omfattande databas över ren och tillämpad matematik. Har inkorporerat Jahrbuch database. OA from 2021-01-01.

Andra databaser

arXiv

Arkiv för e-prints i fysik, matematik, datalogi och statistik mm. Fritt tillgängligt material.

DOAJ

Directory of Open Access Journals (DOAJ) är en förteckning över kvalitetskontrollerade Open Access-tidskrifter.

Forskningsportalen

Publikt sökgränssnitt till Lunds univeristets forskningsdatabas LUCRIS. Via parallellpublicering finns ibland licensierat material fritt tillgängligt som fulltextdokument att ladda ner.

Scopus

En mycket omfattande bibliografisk databas över vetenskaplig litteratur. Licensierat material.

Web of Science

En mycket omfattande bibliografisk databas över vetenskaplig litteratur. Licensierat material.

Springerlink

Springers plattform för sina egna publikationer, inkluderar e-böcker, tidskrifter och annat material. Licensierat material.

ScienceDirect

Elseviers plattform för sina egna publikationer, inkluderar e-böcker, tidskrifter och annat material. Licensierat material.

 

Åtkomst till e-resurser utanför campus

För att möjliggöra användning av licensierade e-resurser utanför campus, begagnar sig Lunds universitet av proxyservrar. Då man försöker få tillgång till licensierat material genom att klicka på en LU-länk kommer ett CAS-fönster upp, där man kan autentisera sig genom sin LUCAT-identitet eller sitt Studentkonto. I det webbfönstret är man sedan igenkänd som en LU-användare och man kan söka fram resurser på valfritt sätt på nätet. Stänger man ner det aktuella webbfönstret och/eller vill fortsätta sökandet i ett nytt, så får man upprepa förfarandet och initialt använda en LU-länk i det nya fönstret.

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2021-01-19