Hoppa till huvudinnehåll

Anvisningar för anmälan till kurser inom program

Anmälan inför varje termin

I samband med antagningen till programmet blir du automatiskt anmäld till första terminens kurser. Inför alla övriga terminer behöver du själv göra en anmälan till kurs inom program via antagning.se (välj Logga in på sidans överkant).

I Logga in-fönstret under ”Är du redan student”, välj Lunds universitet i scroll-listan, klicka sedan på Gå vidare till inloggning. Du behöver ha tillgång till ditt studentkonto och ditt lösenord. Har du tappat bort denna användaridentitet eller lösenord kan du ta fram nya på passport.lu.se. Där loggar du in med ditt personnummer och ditt lösenord till antagning.se. För att skapa ett nytt lösenord kan du även be om en engångskod från Studentreception på universitetet. Ytterligare ett alternativ är att kontakta LU ServiceDesk på tel. 046-222 90 00 vardagar mellan klockan 08-17 eller skapa ett ärende via LU servicedesk support.

Behöver du ett nytt lösenord till Antagning.se vänligen kontakta Antagning.se om detta.

Observera att LU ServiceDesk inte kan svara på antagningsfrågor.

Gör din anmälan i god tid då det kan vara många som anmäler sig sista dagen. Sista dag för anmälan till den kommande höstterminens kurser är den 17 april.

Anmälan till kurser inom program

När du anmäler dig så skall anmälningsalternativen som är markerade som ”Programkurs” på antagning.se användas för att du skall få kursen inom ditt program. Som student inom ett utbildningsprogram skall du prioritera dina anmälningsalternativ inom programmet överst i listan. Då riskerar du inte att få onödiga luckor i dina programstudier. Sök reservalternativ till kurser som är svåra att komma in på. Om dina kurser INTE hamnat inom det naturvetenskapliga programmet trots att du loggat in som programstudent måste du genast kontakta din studievägledare så att problemet kan åtgärdas. Detta gäller bara kurser inom det naturvetenskapliga programmet och inte kurser från andra fakulteter eller universitet.

Du kan anmäla dig till kurser inom program så länge du varit registrerad inom programmet på mindre än programmets omfattning (180 hp för kandidatprogram).

Observera att det avgörande inte är hur många högskolepoäng du tagit, utan hur många högskolepoäng du varit registrerad på inom programmet. Om du söker kurs inom program och det visar sig att du redan är registrerad på det antal högskolepoäng som ditt program omfattar, förs om möjligt din ansökan över till fristående kurs.

Observera att vissa kurser endast utlyses för programstudenter (t ex. examensarbete) och du måste vara inloggad som student för att dessa kurser ska synas i antagning.se.

Oavsett om du söker kurs inom program och/eller fristående kurs, kan du inte antas till mer än 45 högskolepoäng sammanlagt. Du kan innan urvalet stryka anmälningsalternativ men du kan inte lägga till eller ändra ordning på kurserna.

Antagningsbesked och svarskrav

Du får ett antagningsbesked som måste besvaras, annars förlorar du dina kursplatser. Datum för antagningsbesked och sista svarsdag hittar du på www.antagning.se. Om du inte har fått ditt antagningsbesked den 11 juli inför den kommande höstterminen, ska du höra av dig till 0771-550 720, så att du hinner lämna svar i tid. Sista svarsdag på antagningsbeskedet är 19 juli.

Platsgaranti

På kandidatprogrammet har du platsgaranti till de obligatoriska och alternativobligatoriska kurserna inom matematikinriktningen under förutsättning att du är behörig, att anmälan till kurs inom programinriktningen den aktuella terminen gjorts och att du tackat ja på ditt antagningsbesked.

Urval

Urval till kurs inom program grundas på antalet akademiska poäng förvärvade inom programmet. För information om urval till kurser som fristående kurser, se ansökningsinformationen på antagning.se.

Studierektor

Anna-Maria Persson

Anna-Maria.Persson@math.lu.se

Tel: + 46 (0)46-222 85 39

rum 420

Antagningsavdelningen Kontakt

Student och utbildnings- reception: Sölvegatan 29B

LANT@stu.lu.se

Tel: + 46 (0)46 222 93 00

telefontid: mån-tis och tors. kl.10.00–12.00

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2023-03-10