Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiecentrum för matematik

Gymnasiecentrum för Matematik vid Lunds universitet vänder sig till elever och blivande studenter som är nyfikna på matematikens värld. Vårt mål är att ge elever en inblick i vad universitetsstudier i matematik betyder, kräver och kan leda till.

Gymnasiecentrum för matematik har skapats av naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik som en ram för samarbetet mellan universitet och gymnasieskolor för att stimulera unga människors intresset för ämnet.

Under de senaste åren har kontakterna med gymnasieskolor i regionen intensifierats.

Regelbundna möten med gymnasielärare

Behovet av att hålla kontakt med gymnasieskolan blir allt mera centralt för universiteten. Vi behöver vara informerade om gymnasieskolans arbete för att kunna ta emot våra nybörjarstudenter på bästa sätt. Dessutom kan vi hjälpa till att informera om våra ämnen och sprida intresse för dem i skolan.

Gymnasiecentrum för matematik anordnar regelbundna möten mellan universitetslärare från Matematikcentrum och matematiklärare från skånska gymnasieskolor.

Kontakt

Anna-Maria Persson
studierektor,
kandidat- och masterprogram

Anna-Maria.Persson@math.lu.se
046-222 85 39

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2020-10-13