Hoppa till huvudinnehåll

Studentinformation

Höstterminen 2023

Terminen startar måndagen den 28 augusti  och pågår till och med söndagen den 14 januari 2024 med juluppehåll mellan 23 december 2023 och 7 januari 2024.

Angående antagning

Masterprogrammet i matematik har varit utlyst inför höstterminen i den internationella antagningsomgången med sista anmälningsdag den 15 januari 2023. Antagna studenter har fått besked om antagning i april 2023. Samtliga utbildningsplatser på programmet har blivit fyllda och programmet kommer inte att öppnas för sen anmälan. Programmet startar med ett introduktionsmöte för nya studenter den 25 augusti 2023 kl. 13:15. Valet av kurser inom den första terminen på masterprogrammet genomförs i samband med detta introduktionsmöte.

För de studenter som har påbörjat masterprogrammet tidigare år, har höstterminens kurser varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 17 april. Antagningsprocessen består av två urval. Det första urvalet blev klart den 12 juli då samtliga sökande får ett antagningsbesked med svarskrav som skulle besvaras av antagna och reservplacerade studenter senast den 21 juli för att behålla den erbjuda studie- eller reservplatsen. Det slutgiltiga antagningsbeskedet efter det andra urvalet kommuniceras den 27 juli.

Vissa kurser i matematik, numerisk analys och matematisk statistik vid naturvetenskapliga fakulteten kommer eventuellt att öppnas för sen anmälan i augusti. 

Antagna studenter får mer detaljerad information om kursstart efter den 10 augusti. Reservplacerade sökande kommer att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminsstarten.

Kursinformation

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TineEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Dessa sidor kan nås från kurslistan i vänstermenyn. Antagna studenter kommer att få full tillgång till kurshemsidorna i Canvas i augusti.

Till Canvas

Lunds Matematiska Sällskap

Välkommen till Lunds Matematiska Sällskap! Här hålls regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

Studierektor

Anna-Maria Persson

Anna-Maria.Persson@math.lu.se
046-222 85 39
Rum 457 A

Studievägledning

Kjell Elfström

Kjell.Elfstrom@math.lu.se
046-222 85 41
Rum 420

Studerandeexpedition

Malin Ejlerskov

expedition@math.lu.se
046-222 43 95
Rum 456

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-03-22