Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning vid Matematikcentrum

Vid Matematikcentrum erbjuder vi:

  • kandidatprogram i matematik vid Naturvetenskapliga fakulteten (NF)

  • masterprogram i matematik och numerisk analys vid Naturvetenskapliga fakulteten. Ett nytt masterprogram i beräkningsvetenskap kommer att erbjudas från och med höstterminen 2023.

  • masterprogram i matematisk statistik vid Naturvetenskapliga fakulteten

  • kurser i matematik för blivande ämneslärare i gymnasieskolan

  • kurser i matematik, numerisk analys och matematisk statistik inom högskole- och civilingenjörsprogrammen vid LTH. Några av dessa ingår i internationella masterprogram vid LTH. Det ingenjörsprogram som läser flest obligatoriska kurser hos oss är Teknisk matematik.

  • fristående kurser. De flesta kurser på kandidat- och masternivå vid Naturvetenskaplig fakultet kan också läsas som fristående kurser.

  • forskarutbildningskurser.

Rättigheter och skyldigheter som student

Information om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat

Kontakt

Anna-Maria Persson

studierektor
anna-maria.persson@math.lu.se

 

Magnus Wiktorsson

studierektor/studievägledning
magnus.wiktorsson@matstat.lu.se

 

 

Johan Lindström

studierektor/studievägledning
studierektor@matstat.lu.se

Anders Holst

studierektor 
anders.holst@math.lth.se

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2022-11-30