Hoppa till huvudinnehåll

Tentamen och examination

Tentamen

Det erbjuds flera tentamenstillfällen och omtentamenstillfällen under läsåret. När tentorna ges kan du se i tentamensschemat.

Varje tentamenstillfälle (för skriftlig tentamen) kan utnyttjas som omtentamenstillfälle. 

Tentamensanmälan

Det är obligatoriskt att anmäla sig till tentamen. 
Länk till tentamensanmälan samt praktisk information om tentamen hittar du på Studentwebben LTH tentamen

Om tentamen du vill anmäla dig till inte syns i studentportalen kan du under de perioder som LTH tillåter anmälan anmäla dig genom att skriva till expeditionen, expedition@math.lth.se  Ange då kurskod, tid för tentamen, namn och personnummer.

Tentamensanmälan med pedagogiskt stöd

Studenter med pedagogiskt stöd och som har behov av förlängd skrivtid eller andra anpassningar ska både göra en ordinarie anmälan till tentan samt en anmälan till administrationen senast 3 veckor innan tentamenstillfället. expedition@math.lth.se 

Obligatoriska moment

Vissa kurser innehåller andra obligatoriska moment än salsskrivningar. I många fall måste dessa vara avklarade för att man skall få tentera (och få skrivningen rättad.)

Inför omtentamensperioderna erbjuder vi tillfälle att fullgöra obligatoriska moment såsom laborationer och inlämningsuppgifter. Information om detta finns på kurshemsidan.

Tentamen på ej aktiva kurser

Är du registrerad på en nerlagd kurs har du fortfarande möjlighet att tentera så länge innehållet kan motsvara en kurs som fortfarande är aktiv. Kontakta studierektor@math.lth.se om du är osäker om vad som gäller för din kurs.

Snabbrättning

Vi har alltid ambitionen att rätta färdigt alla tentor så snabbt som möjligt.

Studenter med mycket starka skäl, t ex om klarad tenta krävs för att åter få studiemedel kan ansöka om snabbrättning

Detta görs till studierektor@math.lth.se senast en vecka före tentan.

Normalt beviljas inte snabbrättning med anledning av att kursen är förkunskapskrav.

Resultatstatistik 

 Nedan finns för de senaste ordinarie tentamensperioderna länkar till filer med resultaten för de förstagångsregistrade som tenterade under denna period, samt motsvarande resultat under de närmast föregående åren.

Resultatsstatistik oktober 2021

Resultatsstatistik januari 2022

Resultatsstatistik mars 2022

Resultatsstatistik maj/juni 2022

Resultatsstatistik oktober 2022

Tentamensvisning, är tentan rättad?

Tentamensvisning sker ett kort tag efter det att tentan är rättad. På tentavisningen får du se din tenta och har möjlighet att få kommentarer från lärare på kursen.
När tid och datum för tentamensvisningen är bestämd läggs det ut i kursens schema. Du kan söka ut ditt kursschema på TimeEdit

Extentor

De senaste två årens skrivningar på varje kurs finns under motsvarande kurs i listan med matematikkurser.

Till kurserna

Tentamensvisning

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2022-06-22